Úvodní stránka » Kardiotokografie

Kardiotokografie

Kardiotokografie je vyšetřovací metoda, která lékaři umožňuje sledovat stahy dělohy a ozvy plodu u těhotné ženy a hodnotit jejich vzájemné vztahy. Je nenahraditelnou naprosto neinvazivní metodou ke zjištění stavu plodu v děloze.

Princip vyšetření:

K vyšetření se používá kardiotokograf, což je speciální přístroj, který je pomocí snímacích elektrod schopen zaznamenávat elektrickou aktivitu. Elektrody se připevní na břicho těhotné a kardiotokograf poté snímá elektrickou aktivitu dělohy a tepovou frekvenci plodu. Přístroj elektrickou informaci po zesílení zpracovává a zapisuje v podobě křivky na papír. Získaná křivka má charakteristický vzhled, z nějž zkušený lékař snadno pozná, jaké jsou základní životní funkce miminka. 

Kdy se vyšetření provádí:

Toto vyšetření se v dnešní době provádí opakovaně u těhotných žen od ukončeného 36. týdne těhotenství, důležitou roli hraje tokokardiografie v průběhu porodu. Změny na kardiotokografické křivce upozorňují lékaře na snížené okysličení plodu, které může nastat z nejrůznějších příčin. Vždy je ale nutné takový nález pečlivě došetřit a pokusit se nedostatečnému okysličení zabránit. 

Před vyšetřením:

Před vyšetřením není nutná žádná předchozí příprava. Můžete normálně jíst, pít a užívat předepsané léky. Na vyšetření si přineste těhotenskou průkazku. 

Průběh vyšetření:

Vyšetření je naprosto nebolestivé a nemá žádné vedlejší účinky na těhotnou ženu ani na plod, není protonutné se jej obávat. Kolem břicha těhotné se zapne speciální pás, ve kterém jsou zabudované snímací elektrody. Poté pacientka v jedné poloze, pokud možno na boku, setrvá obvykle 15-20 minut. Během vyšetření je nutno klidně dýchat, nežvýkat a zachovat výchozí polohu. Další postup po ukončení snímání záleží na výsledku vyšetření. Pokud má křivka normální tvar, odchází pacientka s výsledkem vyšetření domů. Po vyšetření není nutné dodržovat žádný speciální režim. Kardiotokografie se také provádí při příchodu rodičky na porodní sál a poté v průběhu porodu. 

Alternativní vyšetření:

Kardiotokografii nelze jiným vyšetřením nahradit. Samotné ozvy plodu může lékař zjistit poslechem přes stěnu břišní pomocí stetoskopu.