Úvodní stránka » Těhotenský ultrazvuk

Těhotenský ultrazvuk

Těhotenský ultrazvuk (sonografie, echografie) je neinvazivní, naprosto bezbolestná zobrazovací metoda, která je neškodná pro ženu i dítě. Umožňuje lékaři sledovat průběh těhotenství a hodnotit vývoj dítěte.

Princip ultrazvuku:

Ultrazvukové vyšetření výborně zobrazuje měkké tkáně, vyhodnocení záznamu ovšem vyžaduje velkou zkušenost vyšetřujícího lékaře. Ultrazvuk je zvuk o vysoké frekvenci, kterou již člověk není schopen slyšet. Prostředím se šíří jako vlna, na rozhraní dvou prostředí o různé hustotě se odráží. Různé tkáně mají různou schopnost odrážet ultrazvukové vlny, tedy různou echogenitu, na jejímž základě je možnost obraz hodnotit. 

Kdy se provádí:

Těhotenský ultrazvuk podstoupí žena v průběhu těhotenství několikrát (zhruba 3x ). První ultrazvuk se provádí mezi 10. -12. týdnem a slouží k definitivnímu potvrzení těhotenství a určení jeho stáří. Druhé vyšetření se provádí v 18. - 20. týdnu těhotenství a je zaměřené na sledování vývojových vad plodu. Třetí těhotenský ultrazvuk následuje přibližně ve 30. a 32. týdnu těhotenství. V případě potřeby (patologie) může gynekolog nebo porodník vyšetřovat těhotnou ženu ultrazvukem i opakovaně.

K čemu slouží:

Těhotenský ultrazvuk má v gynekologii a porodnictví nezastupitelné místo. Umožňuje potvrdit těhotenství a vyloučit jeho nesprávnou polohu (mimoděložní těhotenství). Pomocí naměřené délky kostí a velikosti hlavičky lze vypočítat stáří plodu. V průběhu těhotenství umožňuje lékaři sledovat vývoj a postavení plodu a jeho orgánů (především srdce a ledvin), množství plodové vody a stav placenty. Speciálním druhem ultrazvuku (Dopplerovským vyšetřením) barevně zobrazí průtok krve placentou a pupečníkem. Může včas zachytit případné odchylky nebo vady. Na vlastní přání se matka dozví i pohlaví svého dítěte. Ultrazvuk se také používá při  zákrocích v průběhu těhotenství (např. při odběru plodové vody).

Druhy sond:

Pro těhotenský ultrazvuk se používají dva základní druhy ultrazvukových sond. Prvním z nich je klasická sonda pro vyšetřování přes břicho. Druhým je sonda vaginální, určená k vyšetřování přes pochvu. Pro lepší zobrazení se na ultrazvukové sondy nebo přímo na břicho nanáší průhledný ultrazvukový gel.

Před vyšetřením:

Vyšetření nevyžaduje žádnou speciální přípravu. Výhodou při vyšetření "přes břicho" je, pokud budete mít naplněný močový měchýř, proto po nějakou dobu před vyšetřením nemočte. Na vyšetření Vás zve porodník z těhotenské poradny. Přineste si s sebou těhotenskou průkazku, do které zaznamená výsledek vyšetření.                                                                                         

Průběh vyšetření:

První ultrazvuk pro potvrzení těhotenství se obvykle provádí přes pochvu (není nutný naplněný močový měchýř). Odložíte si spodní oblečení a položíte se na vyšetřovací lůžko. Na speciální vaginální sondu nanese lékař gel a upevní jednorázový ochranný kondom. V poloze na zádech s pokrčenýma a mírně roztaženýma nohama zavede sondu do pochvy a vyšetří dělohu. Vyšetření trvá pouze několik minut. V dalším průběhu těhotenství Vás čekají většinou již jen ultrazvuková vyšetření přes břicho. Provádějí se vleže na zádech s obnaženým břichem. Po nanesení gelu lékař jemnými pohyby a tlakem natáčí sondu a v různých úhlech sleduje Váš plod. Jeho obraz můžete vidět na monitoru. Po skončení vyšetření dostanete ubrousek na otření gelu a můžete se opět obléct. Po vyšetření není nutné dodržovat žádný speciální režim.

Fotografie plodu:

Moderní přístroje, které se dnes k těhotenskému ultrazvuku používají, umožňují zastavit obraz, provádět různá měření a také zhotovovat fotografie obrazu. Pokud si to budete přát, může Vám Váš gynekolog dát fotografie Vašeho miminka v různých stádiích vývoje.