Úvodní stránka » Hysteroskopie

Hysteroskopie

 

Hysteroskopie je moderní endoskopická metoda, která lékaři umožňuje prohlédnout děložní hrdlo a děložní dutinu. Její hlavní výhodou je kromě optického zhodnocení nálezu v dutině děložní i možnost odebrat vzorek tkáně k dalším speciálním vyšetřením (hysteroskopie diagnostická) nebo provést léčebný zákrok (hysteroskopie léčebná). Vyšetření se provádí většinou ambulantně, v celkové anestezii, za aseptických podmínek na operačním sále.

Používané nástroje:

Hysteroskopie se provádí speciálním optickým přístrojem – hysteroskopem. Ten je tvořen tenkým kovovým tubusem o průměru několika milimetrů, na jehož konci je umístěna miniaturní videokamera a zdroj studeného světla. Kamera zprostředkovává přenos obrazu zevnitř dutiny děložní na obrazovku, v případě nutnosti je možné nález  zdokumentovat. K hysteroskopu je možno podle potřeby připojit různé miniaturní nástroje (bioptické klíšťky, nástroje laserové či elektrické). Hysteroskop se zavádí do dutiny děložní přes pochvu a děložní čípek.

Indikace:

Vyšetření se nejčastěji provádí při nepravidelném a atypickém krvácení z dutiny děložní, které se nedaří léčebně ovlivnit; při jinak nevysvětlitelné neplodnosti; při podezření na patologii dělohy (nejčastěji nádory). Jiným důvodem pro provedení hysteroskopie může být kontrola po hysteroskopických operacích. 

Před výkonem:

Pokud lékař rozhodne, že je ve vašem případě vhodné provést hysteroskopii, je nejprve nutné naplánovat termín. Hysteroskopie se obvykle provádí těsně po skončení menstruace, kdy je možno sliznici dutiny děložní nejlépe zhodnotit.Operace se provádí v celkové anestezii, proto je nutno před výkonem absolvovat tzv. předoperační vyšetření. Jde o zhodnocení Vašeho aktuálního zdravotního stavu Vaším praktickým lékařem, ev. i jiným specialistou, u kterého jste sledována. Od lékaře poté obdržíte zprávu s vyjádřením, jestli jste schopna výkonu v celkové anestezii, kterou musíte vzít s sebou k operaci.

Vlastní výkon:

Hysteroskopie se provádí v celkovém znecitlivění, za aseptických podmínek na operačním sále. Délka operačního zákroku se obvykle pohybuje podle náročnosti mezi 15-30 minutami.

 

Pacientka při výkonu leží na zádech. Po desinfekci zevního genitálu a pochvy zavádí lékař do pochvy gynekologická zrcadla stejně jako při běžném gynekologickém vyšetření. Po zhodnocení čípku zrakem jej pomocí speciálních nástrojů uchopí a opatrně rozšíří, aby přes něj následně mohl zavést hysteroskop. Aby bylo možné dělohu dobře prohlédnout, napouští se na začátku vyšetření speciálním roztokem, který od sebe oddálí děložní stěny. Po prohlédnutí dutiny děložní se provedou potřebné úkony - odebírají se vzorky, odstraňují polypy, myomy, staví se krvácení, rozrušují srůsty nebo se odstraňuje celá sliznice dutiny děložní. Na konci vyšetření je odsát roztok, hysteroskop i další nástroje se z dělohy odstraní a okolí se opět desinfikuje. Následně je pacientka převezena na pokoj.

Po výkonu:

Je-li pooperační průběh bez komplikací, může být pacientka  po zákroku propuštěna domů. Kontrolu je vhodné provést obvykle za 1–2 týdny, při potížích pochopitelně ihned. Návrat k běžným aktivitám závisí na celkovém stavu pacientky a rozsahu výkonu, u větších operací trvá pracovní neschopnost přibližně 1-2 týdny. 

Alternativní vyšetření:

Hysteroskopie jakožto invazivní metoda, která umožňuje i léčebné zákroky, není plně nahraditelná žádným jiným vyšetřením. Určitou alternativou diagnostických hysteroskopií může být RTG, vaginální ultrazvuk, CT nebo magnetická rezonance.

Je důvod se vyšetření obávat?

Výkon se provádí v  celkové anestezii, takže nic nepříjemného neucítíte. Komplikace hysteroskopie a souvisejících léčebných výkonů nastávají velmi zřídka. Nejčastější komplikací výkonu je krvácení z rodidel, které si může vyžádat i opakování výkonu se zastavením krvácení. Mezi všeobecné komplikace operačních výkonů patří např. trombóza (tvorba krevních sraženin v žilách), embolie (uzavření žil krevní sraženinou), zanesení infekce.

Výsledek hysteroskopie:

Výsledek hysteroskopie jako takové je znám hned – lékař je ihned po výkonu pacientce schopen říct, zda-li se mu zdál nález normální nebo nikoliv, zda odebral nějaké vzorky či provedl nějaký léčebný výkon. O něco složitější je situace ohledně diagnózy, která z hysteroskopie plyne – v případě, že byl odebrán vzorek či proveden nějaký léčebný výkon, obvykle se získaný materiál odesílá k dalším vyšetřením. V takovém případě je nutno počkat zhruba 10-14 dní na výsledek histologického vyšetření. V případě, že hysteroskopie potíže pacientky nevysvětlila, je obvykle nutné provést další vyšetření.