Úvodní stránka » Perineoplastika

Perineoplastika

Perineoplastika, neboli plastika poševního vchodu, je operace řešící problém příliš velkého či jinak nevyhovujícího poševního vchodu. Ze zdravotních důvodů se perineoplastika provádí po porodu, pokud došlo k natržení svalů pánevního dna nebo hráze, u žen se sníženou elasticitou podslizničního vaziva a v neposlední řadě u žen a dívek s vrozenou vadou genitálu. Zákrok se provádí s důrazem na zachování maximální citlivosti operované oblasti a co nejestetičtějšího výsledku operace. Operace se provádí buď v celkové anestezii nebo v anestezii lokální.

Před výkonem:

Pokud je výkon prováděn v lokální anestezii, není nutná žádná zvláštní příprava. Před celkovou anestezií je nutno absolvovat tzv. předoperační vyšetření. Jde o zhodnocení Vašeho aktuálního zdravotního stavu Vaším praktickým lékařem, ev. i jiným specialistou, u kterého jste sledována. Od lékaře poté obdržíte zprávu s vyjádřením, jestli jste schopna výkonu v celkové anestezii, kterou musíte vzít s sebou k operaci. 

Vlastní výkon:

Výkon se provádí většinou v celkové anestezii, je však pro ženu snesitelný i v anestezii lokální. Operace trvá asi 60 – 90 min. Podle typu deformace poševního vchodu a charakteru obtíží volí operatér optimální postup. Přebytečné tkáně, části sliznice pochvy či kožní záhyby vchodu poševního a kůže hráze jsou ostře odpreparovány a okraje řezů jsou pečlivě zadaptovány – sešity vstřebatelným stehem, většinou ve dvou vrstvách. Často  je nutno tento zákrok spojit s plastikou poševní zadní nebo přední, která řeší uvolnění podslizničního vaziva a tím pádem pocit příliš velkého vchodu poševního. V dalším průběhu je potřeba po určitou dobu dodržovat klidový režim a zvýšenou hygienu. V každém případě je však, zejména u poporodních stavů a starších žen, důležité věnovat pozornost také cvičení pánevního svalstva, o kterém Vás poučí gynekolog. Často je to ta nejjednodušší možnost, jak stav upravit. Cvičení nejsou náročná ani časově ani fyzicky a jejich efekt je nezanedbatelný. Doba pracovní neschopnosti bývá u toho typu operace zhruba 14 dnů, sexuální abstinenci je nutno dodržovat 6 týdnů.

Komplikace:

Komplikace perineoplastiky stejně jako u ostatních plastických operací genitálu nejsou časté, nejčastěji se jedná o infekci rány.