Úvodní stránka » Vaginoplastika

Vaginoplastika

Vaginoplastika je výkon, při kterém se upravuje pochva ženy. Nejčastěji úprava spočívá ve zúžení poševního vchodu, případně zúžení pochvy jako celku. Operační výkon má za cíl zpevnit vaginu a tak navrátit či umožnit pacientce kvalitnější sexuální život. Tato operace se provádí obvykle u žen středního věku, které již rodily a u kterých došlo v důsledku porodů a s přibývajícími léty k uvolnění pochvy a vchodu poševního.

Před výkonem:

Operace se provádí v celkové anestezii, proto je nutno před výkonem absolvovat tzv. předoperační vyšetření. Jde o zhodnocení Vašeho aktuálního zdravotního stavu Vaším praktickým lékařem, ev. i jiným specialistou, u kterého jste sledována. Od lékaře poté obdržíte zprávu s vyjádřením, jestli jste schopna výkonu v celkové anestezii, kterou musíte vzít s sebou k operaci.

Vlastní výkon:

Vaginoplastika je stejně jako většina gynekologických výkonů prováděna v celkové anestezii, přičemž doba výkonu je asi 45 minut. Na zadní straně poševního vchodu se provede excize tkáně v různém rozsahu (dle anatomického nálezu, dle přání pacientky, dle zamýšleného výsledku) a následně je rána sešita. Je vhodné excidovat tkáň ve větším rozsahu a tím více zúžit vchod, protože následně během života obvykle dojde k opětovnému lehkému rozšíření vchodu poševního. Pokud řez rozšíříme i na zadní stěnu pochvy, můžeme takto zúžit celou pochvu. Zúžení pochvy v celém rozsahu je již operace náročnější, její provedení trvá kolem 1,5 hodiny. O rozsahu excise platí totéž jako u korekce vchodu poševního. U obou typů operací se používá vstřebatelný šicí materiál.

Po výkonu:

Z důvodu celkové anestezie je nutné po výkonu několik hodin odpočívat na lůžku, dokud se nevstřebají látky použité k anestezii. Po zbytek dne pacientka nesmí řídit motorové vozidlo a vykonávat aktivity vyžadující zvýšenou pozornost. Pocit bolestivosti je individuální ale obecně je velmi malý. Doporučuje se po dobu 4 - 6 týdnů sexuální abstinence a vyhýbat se velké fyzické aktivitě. Doba pracovní neschopnosti je kolem 1 týdne.

Komplikace:

Rizika spojená s vaginoplastikou nejsou velká. V úvahu přicházejí ojediněle infekce, zjizvení, poškození nervů a ztráta vzrušivosti či orgasmu.