Úvodní stránka » Miniinterupce

Miniinterupce

Miniinterupce je umělé přerušení těhotenství (UPT) do 45. dne těhotenství u žen, které nerodily a do 55 dne u žen, které již rodily.UPT je proces, kterým je odstraněno vitální plodové vejce z dělohy. V ČR je interupce legální do konce 12. týdne těhotenství, později je přerušení těhotenství možné již jen ze zdravotní indikace matky či plodu. UPT je tím bezpečnější, čím mladší gravidita je ukončována. Miniinterupce je  typický výkon jednodenní chirurgie, tj. že ještě týž den je pacientka propuštěna domů.

Před výkonem:

Před miniinterrupcí je třeba absolvovat určitá vyšetření stejně jako před jinými výkony v celkové anestezii či analgosedaci. Jedná se o ultrazvukové vyšetření ženy, vyplnění  zdravotního dotazníku před ambulantní anestezií a ev. absolvovat předoperační vyšetření. Předoperační vyšetření Vám vystaví Váš praktický lékař, ev. jiný specialista u kterého jste sledována. Od lékaře poté obdržíte zprávu s vyjádřením, jestli jste schopna výkonu v celkové anestezii. Tuto zprávu musíte vzít s sebou do zdravotnického zařízení, které bude miniinterrupci provádět, jinak nebude možno výkon provést!

Vlastní výkon:

V celkové anestézii či analgosedaci se po desinfekci zevních rodidel a pochvy zachytí děložní čípek speciálním nástrojem a provede se rozšíření kanálu děložního hrdla (dilatace) kovovými tyčinkami, které se nazývají dilatátory. Dilatace se provádí podle stáří těhotenství (čím větší gravidita, tím větší dilatace). Plodové vejce se z dutiny děložní odsaje podtlakovou odsávačkou (vakuumaspirace, vakuuumkyretáž, vakuumexhausce). Po odsátí plodového vejce se  provádí i tzv. revize dutiny malou děložní kyretou, při které se odstraní možné zbytky.

Omezení po výkonu:

Vzhledem k charakteru výkonu (poševní přístup) je po výkonu nutné dodržovat určitá doporučení k zabránění rozvoje krvácení či infekce. Jde hlavně o zvýšenou hygienu (časté sprchování, nikoliv však koupele), vyvarování se zvýšené fyzické námahy a pohlavního styku po dobu 2-3 týdnů. Kontrola po výkonu se provádí většinou za 2 týdny (kontrolní odběr HCG) a klasické gynekologické vyš. po menzes. První menzes lze očekávat zhruba za 4 - 6 týdnů po výkonu. Vhodná je také konzulatce ohledně atikoncepce.

Komplikace:

Mezi relativně nejčastější patří:

  • perforace dělohy (následně je nutné provést revizi dutiny břišní operačně přes břišní stěnu, v některých případech musí být děloha i odstraněna)
  • poranění děložního hrdla (může být následně příčinou inkompetence děložního hrdla v dalším těhotenství)
  • residua post abortum (nedostatečně odstraněné části plodového vejce, projevují se bolestmi v podbřišku, krvácením nebo i zánětem, lze je objektivizovat ultrazvukem)
  • zánětlivé komplikace (zánět jednotlivých vrstev dělohy, okolí dělohy nebo i celé břišní dutiny)
  • Ashermanův syndrom (částečné nebo úplné uzavření dutiny děložní srůsty)
  • Rh isoimunizace (u těhotenství staršího 8 týdnů je nutno u Rh-negativních žen aplikovat anti-D-globulin nejpozději do 72 hodin po výkonu, aby nebylo ohroženo další těhotenství).                                                                            
  • Určitou komplikací je i selhání miniinterrupce, tj. pokračování nechtěného těhotenství.

Následky:

Následky miniinterrupce jsou těžko předvídatelné. Výkon či jeho komplikace mohou vést k následným psychickým poruchám, neschopnosti otěhotnět či těhotenství donosit. Některé komplikace mohou vyžadovat i další operační zákroky.