Úvodní stránka » Gynekologické vyšetření

Gynekologické vyšetření

Gynekologické vyšetření je vyšetření zevních a vnitřních pohlavních orgánů ženy. Mezi zevní pohlavní orgány patří malé a velké stydké pysky, mezi vnitřní pohlavní orgány pochva, děloha s čípkem, vejcovody a vaječníky. Gynekologické vyšetření se nejčastěji provádí ambulantně jako preventivní nebo diagnostické vyšetření. Mělo by se provádět u zdravých žen alespoň jednou ročně.

Používané nástroje:

Gynekologické vyšetření probíhá na speciálním gynekologickém lehátku, které je konstruováno tak, aby žena mohla zaujmout tzv. gynekologickou polohu (v poloze na zádech s pokrčenými a od sebe oddálenými dolními končetinami). Gynekolog ženu vyšetřuje zrakem a hmatem, z nástrojů používá tzv. gynekologická zrcadla a kolposkop. Gynekologická zrcadla jsou  nástroje, které lékař zavede částečně do pochvy a pochvu jimi rozšíří. Kolposkop je speciálně upravený mikroskop, který umožňuje přímé prohlížení zvětšeného děložního čípku. Případně se provádí různé odběry.

 Kdy se provádí:

Toto vyšetření se provádí při každé gynekologické prohlídce. Toto vyšetření by měla žena ve vlastním zájmu absolvovat minimálně jedenkrát ročně. Preventivní prohlídka je prohlídka ženy, která nemá žádné potíže; o diagnostickou prohlídku se jedná v případě, že žena přijde do ambulance s konkrétními potížemi. Samotné vyšetření může být pro ženu trošku nepříjemné, nemělo by ale být bolestivé.

Příprava na vyšetření:

Gynekologické vyšetření je vhodné provést mimo období menstruačního krvácení. Před návštěvou ordinace je vhodné se osprchovat a den před vyšetřením vynechat pohlavní styk.

Průběh:

Před vyšetřením se svléknete od pasu dolů a položíte na vyšetřovací křeslo. Lékař Vám prohmatá břicho a  pohledem zhodnotí zevní genitál. Následuje vyšetření pomocí gynekologických zrcadel, pomocí kterých gynekolog vyšetří pochvu a děložní čípek. Na závěr může lékař ještě odebrat vzorek sliznice (blíže viz. cytologické vyšetření) a prohlédnout děložní čípek kolposkopem (blíže viz. kolposkopické vyšetření). Poté zrcadla vyjme a vyšetří Vás tzv. bimanuální palpací. To znamená, že jednu ruku položí na Vaše břicho a dva prsty druhé ruky zavede do pochvy. Tato poloha lékaři umožní vyšetřit velikost a tvar pánevních orgánů. V případě nutnosti provede lékař ultrazvukové vyšetření ( nejlépe vaginální ultrazvukovou sondou). Po vyšetření není nutné dodržovat žádný speciální režim.