Úvodní stránka » Gynekologický ultrazvuk

Gynekologický ultrazvuk

Ultrazvuk (sonografie, echografie) je neinvazivní, naprosto bezbolestná zobrazovací metoda. V gynekologii se využívá především tzv. gynekologický (vaginální) ultrazvuk, kdy se ultrazvuková sonda zasune do pochvy. Představuje velmi elegantní metodu k zobrazení vnitřních pánevních orgánů včetně těch pohlavních. V dnešní době by již vaginální ultrazvuk měl být součástí každého gynekologického vyšetření.

Princip ultrazvuku:

Ultrazvukové vyšetření výborně zobrazuje měkké tkáně, vyhodnocení záznamu ovšem vyžaduje velkou zkušenost vyšetřujícího lékaře. Ultrazvuk je zvuk o vysoké frekvenci, kterou již člověk není schopen slyšet. Prostředím se šíří jako vlna, na rozhraní dvou prostředí o různé hustotě se odráží. Různé tkáně mají různou schopnost odrážet ultrazvukové vlny, tedy různou echogenitu, na jejímž základě je možnost obraz hodnotit. 

Průběh vyšetření:

Vaginální ultrazvuk se provádí přes pochvu. Odložíte si spodní oblečení a položíte se na vyšetřovací lůžko. Na speciální vaginální sondu nanese lékař gel a upevní jednorázový ochranný kondom. V poloze na zádech s pokrčenýma a mírně roztaženýma nohama zavede sondu do pochvy a vyšetří pánevní orgány. Vyšetření trvá pouze několik minut.

Výsledek ultrazvuku:

Vyšetřované orgány vidí lékař na monitoru přístroje v reálném čase, obraz lze zastavit a provádět různá měření, přístroj umožňuje i tisk ultrazvukových obrázků. Výsledek vyšetření k dispozici ihned po konci vyšetření. Po vyšetření není nutné dodržovat žádný speciální režim.