Úvodní stránka » Vyšetření prsů

Vyšetření prsů

Vyšetření prsou je základní a nejjednodušší metoda k prevenci nádorů prsní žlázy, která je v České republice vůbec nejčastějším onkologickým onemocněním u žen. Fyzikální vyšetření prsou má mezi ostatními diagnostickými metodami své nezastupitelné místo, měl by je provádět lékař při každé preventivní gynekologické prohlídce. Samovyšetření prsů by pak mělo být přirozenou součástí hygieny každé ženy.

K čemu vyšetření slouží:

Prognóza nádorového onemocnění prsu a úspěšnost léčby závisí na stádiu, ve kterém bylo onemocnění zachyceno. Pravidelným vyšetřováním prsů můžete odhalit odchylky včas a nechat se podrobně vyšetřit u lékaře.

Průběh vyšetření:

Vyšetření provádí lékař v gynekologické ambulanci a Vy sama doma před zrcadlem. Začíná se vyšetřením pohledem, lékař si všímá jakýchkoli nepravidelností či změn na kůži. Posléze lékař prsa důkladně prohmatá. Postupuje přitom systematicky z horního vnitřního kvadrantu přes kvadrant dolní vnitřní, dolní zevní až po horní zevní kvadrant, kde se vyskytuje až 70% všech nádorů prsu. Přitom lékař vyšetřuje i bradavku a její okolí. Na závěr se lékař věnuje podpaží a uzlinám.

Výsledek vyšetření se dozvíte od lékaře ihned po jeho ukončení, totéž platí o samovyšetření. Není nutné podléhat panice při každém abnormálním nálezu, nemusí se ještě jednat o zhoubný nádor. Bližší diagnózu je možné určit jedině na základě ultrazvukového nebo mammografického vyšetření, ev. biopsie.