Úvodní stránka » Léčba gynekologických onemocnění

Léčba gynekologických onemocnění

Gynekologická onemocnění zahrnují celou škálu patofyziologických jevů. Moderní medicína dokáže již většinu z nich vyléčit, či jejich průběh alespoň výrazně zpomalit či modifikovat. Daná léčba přitom závisí na charakteru základního onemocnění.

Hormonální onemocnění:

Pohlavní hormony a jejich hladina v krvi jsou velmi důležité faktory, které ovlivňují rovnováhu celého organismu ženy a tak nepřímo i kvalitu jejího života. Hormonální rovnováha je mimo jiné zodpovědná za psychickou pohodu, fyzickou zdatnost, pravidelný menstruační cyklus či čistotu pleti. Určitá část onemocnění, s nimiž se gynekolog ve své ambulanci setkává, je způsobena dysregulací v hladinách hormonů v krvi (např. nepravidelný menstruační cyklus, výkyvy nálad, akné, potíže spojené s klimakteriem). V takovém případě je možno potíže vyřešit hormonální antikoncepcí či jinou hormonální substitucí.

Zánětlivá onemocnění:

Asi nejčastějšími potížemi, které trápí ženy v ordinaci gynekologa, jsou záněty genitálu. Obvykle je nutné je řešit antibiotiky, buď lokálně ve formě vaginálních globulí či čípků; v těžších případech je nutné podávat antibiotika celkově ve formě tabletek.

Onkologická onemocnění:

  •  Radikální operační výkon je základní metodou léčby zhoubných nádorů v gynekologické oblasti. Jeho úspěch je závislý na rozsahu nádoru, postiženém orgánu a radikalitě výkonu. Zvláštní kapitolu v této léčebné alternativě tvoří preventivní radikální operační výkon u žen se zvýšenou genetickou zátěží (např. predispozice k nádoru prsu).
  • Chemoterapie patří k základní léčbě zhoubných nádorů vaječníku a pokročilejších stádií zhoubných nádorů dělohy a zevních rodidel. V ostatních případech může představovat doplněk k chirurgickému řešení.
  • Radioterapie je léčba onkologických onemocnění ozářením. Je praktikována nejčastěji u nádorů dobře přístupných, např. u zhoubných nádorů dělohy či zevního genitálu. Používá se buď jako adjuvantní radioterapie pooperačně nebo jako první léčebná alternativa pokročilého či recidivujícího onemocnění.

Jiná organická onemocnění genitálu:

V případě, že dané onemocnění není možné léčit medikamentózně, je obvykle nutné přistoupit k chirurgickému řešení. Operace většinou představuje až poslední léčebnou alternativu, u některých onemocnění je ale alternativou jedinou.