Úvodní stránka » Léčba neplodnosti

Léčba neplodnosti

Neplodnost (sterilita) je definována jako neschopnost páru dosáhnout početí během jednoho roku nechráněného pohlavního styku. Infertilita neschopnost udržet těhotenství až do termínu porodu. Ve vyspělých zemích je přibližně každé 7. manželství nechtěně bezdětné a předpokládá se další pomalý nárůst. Důležité je, že přibližně v 90 % lékaři umí toto onemocnění vyléčit.

Příčiny neplodnosti:

Na počátku léčby neplodnosti je vždy zjištění její příčiny. U žen může být neplodnost způsobena například poškozením nebo uzavřením vejcovodů, hormonálními poruchami, problémy s uhnízděním vajíčka či chromozomální poruchy vajíček. U mužů je nejčastější příčinou neplodnosti pokles kvality spermatu, blokace chámovodů či chromozomální poruchy spermií. Metody asistované reprodukce daly šanci na otěhotnění i partnerským dvojicím, které by dříve geneticky vlastní děti mít nemohly. O jejím zásadním významu svědčí i to, že jen v naší republice jsou takřka 3% všech narozených dětí počata právě tímto způsobem. Na léčbu neplodnosti se v současné době v České republice specializuje více než 30 odborných center.

Léčba ženy:

Léčba ženské neplodnosti může být kategorizována do tří stadií. Mají formu následných, po sobě jdoucích kroků. V mnoha případech bývá úspěšný první krok a další potom nejsou potřebné

První krok: Léčba klomifen citrátem.

Pokud laboratorní testy ukazují na poruchu ovulace, bývá obvykle doporučována léčba hormony. Většinou lékař zahajuje indukci ovulace podáváním antiestrogenů (klomifen citrát). Klomifen citrát je předepisován ženám s poruchami ovulace, jejichž partneři jsou normálně plodní. Klomifen citrát stimuluje uvolňování GnRH (gonadoliberinu), který dále stimuluje hypofýzu k sekreci FSH a LH, které podněcují růst a zrání folikulů v ovariích.

Druhý krok: Léčba gonadotropiny.

Pokud jsou 3-4 cykly léčby klomifen citrátem neúspěšné, následuje podávání gonadotropinů, které působí přímo ve vaječnících a ovlivňují zrání folikulů. Dva hlavní gonadotropiny jsou folikuly stimulující hormon (FSH) a luteinizační hormon (LH). Název gonadotropiny mají proto, že vykazují efekt primárně na pohlavní žlázy (gonády), tedy vaječníky u žen a varlata u mužů. U žen vykazuje FSH a LH odlišný, ale vzájemně se doplňující efekt na růst a vývoj ovariálních folikulů a na syntézu a uvolňování klíčových pohlavních hormonů, tedy estrogenů a progesteronu. Snížení hladin FSH a LH nebo jejich nepoměr může vést k anovulaci a neplodnosti.

Třetí krok: ART (asistované reprodukční technologie).

Možnosti v terapii neplodnosti jsou velmi široké. Reprezentují velmi pokročilé lékařské postupy a hluboce osobní a individualizované rozhodování. Jednou z kategorií léčby jsou techniky asistované reprodukce (ART). ART je společný název pro celou škálu léčebných postupů, které manipulují se zárodečnými buňkami, vajíčky a spermiemi, v zájmu dosažení těhotenství. Pravděpodobně nejznámější ART procedurou je in vitro fertilizace (IVF), neboli mimotělní oplodnění. 

 

Léčba muže:

Terapeutické postupy u muže zahrnují stejně jako u ženy několik kroků.

Podávání léků:

Méně než 5% neplodných mužů trpí hormonální poruchou, která může být léčena podáváním hormonů (nebo jiných léků). Hormonální poruchy vyvolané narušenou rovnováhou osy hypotalamus – hypofýza – varlata přímo ovlivňují spermiogenezu. U tohoto typu poruchy je podávání gonadotropinů vysoce úspěšné.

Gonadotropiny jsou někdy užívány k léčbě mužské neplodnosti s neobjasněnou příčinou, jak ji někdy vídáme u oligozoospermie (abnormálně nízký počet spermií) nebo asthenospermie (méně než 40% spermií je pohyblivých).

Jiné typy léků, užívaných v léčbě neplodnosti u mužů jsou: antibiotika pro léčbu infekce a bromokryptin, podáváný u poruch spermiogeneze způsobených hyperprolaktinémií (vysokou hladinou prolaktinu v krvi).

Chirurgické řešení:

Pokud nalezneme příčinu mužské neplodnosti v anatomických odchylkách reprodukčního traktu, bývá řešení chirurgické. Operačních postupů a metod je celá řada a jsou zatíženy malou úspěšností. Někdy je jako příčina neplodnosti nalezena v minulosti prodělaná infekce pohlavního traktu, která zde zanechala jizvení nebo srůsty. Nízká úspěšnost chirurgické léčby neplodnosti u mužů vedla k rozvoji technik, kterými získáváme zárodečné buňky přímo z varlete nebo nadvarlete.

Techniky asistované reprodukce (ART):

Některé z metod ART, používaných u ženské neplodnosti, jsou používány také u určitých typů neplodnosti mužské. Tyto metody zahrnují zejména intracytoplazmatickou injekci spermií (ICSI) a in vitro fertilizaci (IVF).