Úvodní stránka » Mamografie

Mamografie

Jako mamografie se označuje zobrazení prsu (z latiny mamma – prs, grafie - popis, zobrazení). V současnosti je mamografie nejčastějším rentgenologickým vyšetřením v gynekologii a je nejdůležitější zobrazovací metodou při vyšetření prsů. Používá se hlavně jako metoda screeningová, tj. pro vyhledávání karcinomu prsu u žen, které dosud nemají žádné příznaky (zachytí až 95%n nádorů); ale i jako metoda diagnostická, tj. u žen, které mají hmatný tumor nebo rezistenci v prsu. 

Princip mamografie:

Mamografie se provádí speciálně upraveným rentgenovým přístrojem – mamografem. Mamograf je rentgenový přístroj, který k zobrazení tkáně prsu využívá tzv. měkké rentgenové záření. To zajistí dostatečně kontrastní obraz měkkých tkání prsu. Vyšetřují se oba prsy ve dvou rovinách. Aby použitá dávka záření mohla být co nejmenší, polohuje se vyšetřovaný prs mezi dvě desky, které jej stlačí a zvýší tak čitelnost vyšetření. Modifikací mamografického vyšetření je duktografie (jinak také galaktografie), která se provádí při abnormální sekreci z mléčné žlázy (sekrece jednostranná, s příměsí krve, bolestivá). Při duktografii se do vyústění mlékovodu zavede tenká kanyla a vstříkne se kontrastní látka, nejčastěji sloučenina jódu.

Kdy se provádí:

Mamografie se provádí především jako vyšetření screeningové, preventivní. Nemůže sice samozřejmě zabránit vzniku nádoru, ale včasným záchytem nádoru může předejít generalizaci onemocnění. Mamografický screening hrazený z veřejného zdravotního pojištění je v naší republice určen pro všechny ženy mezi 45 a 69 lety a to jednou za dva roky. Na vyšetření ženu musí odeslat gynekolog nebo praktický lékař. V případě, že se žena chce nechat vyšetřit mamografem na vlastní žádost častěji, může tak učinit od 40 let věku jednou za rok, toto vyšetření si ale musí zaplatit. Cena se většinou pohybuje mezi 400 a 700 Kč. Jinou kategorii žen představují ženy se zvýšeným rizikem karcinomu prsu, což jsou ženy zejména s výskytem karcinomu prsu u přímých příbuzných (rodiče, děti, sourozenci) a zejména ženy s prokázanou genetickou dispozicí (nositelky genů BRCA1 či BRCA2). U těchto žen bývá screening prováděn častěji a v mladším věku. Mamografie se provádí i v případě, že si žena nahmatá bulku v prsu, a to pokud je žena starší 30 let. V tomto případě se jedná o mamografii diagnostickou. U žen do 30 let věku, které si nahmatají bulku v prsu, se dává přednost ultrazvukovému vyšetření, mladá prsní žláza je totiž hutnější a pro mamografii hůře čitelná. Mamografie se pak provádí pouze v případě nejasného nálezu na ultrazvuku.

Kde se mamografie provádí:

Mamografie se provádí v mamocentrech, což jsou specializovaná pracoviště, která mají příslušné vybavení a kde pracuje zkušený personál. Velmi vhodné je pak navštěvovat stále stejné pracoviště, protože je tak možné srovnat aktuální snímky se snímky staršími. 

Průběh vyšetření:

Na mamografické vyšetření se není potřeba nijak speciálně připravovat. Vyšetření je vhodné provádět v první polovině menstruačního cyklu, kdy nejsou prsa tolik citlivá.

Při vyšetření si žena odloží do půl těla. Poté se prs umístí mezi podložku a kompresní desku mamografu, laborantka zajistí správnou polohu prsu a provede jeho postupnou kompresi – stlačí prs mezi deskami silou asi 70 – 150 N. Komprese je prováděna speciálně školenými laborantkami a neměla by vyvolávat bolest. Stlačení je ale bohužel nutné pro získání kvalitního snímku. Laborantka poté spustí mamograf, zhotoví snímek a prs uvolní. Celý proces se následně opakuje k zobrazení prsu v různých rovinách podle údajů na žádance.