Úvodní stránka » Preventivní péče v gynekologii

Preventivní péče v gynekologii

Prevence (z lat. praevenire - předcházet) znamená soustavu opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, v medicíně úrazům a nemocem.

Prevenci dělíme na:

  • Primární - snaží se vzniku nemocí předcházet.
  • Sekundární - snaží se včas dané onemocnění zachytit a zabránit jeho rozšíření.
  • Terciární – po vyléčení nemoci se snaží zabránit jejímu znovuobjevení.

Preventivní prohlídky v gynekologii mají neoddiskutovatelný význam, hlavně v prevenci rakoviny děložního hrdla a karcinomu prsu. Oba tyto nádory patří u žen k nejčastějším, zároveň jsou také z onkogynekologických onemocnění nejčastější příčinou úmrtí. Pokud žena chodí na prohlídky pravidelně, je velká pravděpodobnost, že případné onemocnění bude zachyceno včas a bude je tak možné zcela vyléčit.

Kdy jít na preventivní prohlídku:

První prohlídku by měla dívka absolvovat po ukončení základní školní docházky. Vhodné je lékaře navštívit ještě před prvním pohlavním stykem a prodiskutovat s ním vhodné metody antikoncepce. Další preventivní prohlídky by měly probíhat 1x ročně až do konce života. Pokud někdy na prohlídku zapomenete, objednejte se ihned, jak si vynechání prohlídky uvědomíte.

Co prohlídka zahrnuje:

Jako první obvykle gynekolog s klientkou aktualizuje osobní a rodinnou anamnézu (proběhlé nemoci, nově zjištěné rizikové faktory v rodině, menstruační cyklus, toleranci antikoncepce, aktuální potíže). Následuje prohlídka prsou a vyšetření pochvy. To sestává z prohlédnutí vnitřního genitálu a odebrání stěru na odborná laboratorní vyšetření (cytologické bakteriologické, histologické). Nakonec lékař provede tzv. bimanuální palpační vyšetření, kdy prohmatá orgány malé pánve (dělohu, vejcovody, vaječníky). Na závěr obvykle následuje ultrazvukové vyšetření pochvy a jejího okolí. V případě, že je indikováno mamografické vyšetření, vystaví gynekolog ženě žádanku.

Další možnosti prevence:

  • Samovyšetření prsů
  • Nekouřit – kouření zvyšuje riziko jakéhokoli nádorového bujení.
  • Správné stravovací návyky - obezita zvyšuje riziko nádorového bujení.
  • Používat bariérovou antikoncepci – kondom.
  • Očkování proti rakovině děložního čípku u mladých dívek.

Samovyšetření prsů je významnou součástí prevence. Kromě prohlídky, kterou provede jednou ročně lékař, by si žena měla pravidelně jednou měsíčně sama prsy vyšetřovat.