Úvodní stránka » Samovyšetření prsů

Samovyšetření prsů

Samovyšetřování prsou je vhodné provádět pravidelně každý měsíc několik dní po skončení menstruace. U žen, které nemenstruují, je možný kterýkoliv den. Velmi důležité je najít si vhodné místo a čas. Ideální je koupelna nebo ložnice, neboť k vyšetření je nutné zrcadlo a lůžko.

Jaké příznaky hledat:

  • Nebolestivé zduření nebo bulka s nepravidelnými okraji.
  • Zarudnutí, tuhá kůže, důlkovatění.
  • Otok kůže, mokvání, nehojící se vřed.
  • Olupování, šupiny kůže okolo bradavky.
  • Vtažení bradavky, výtok z bradavky, krvácení.
  • Bulka v podpaží nebo nad klíční kostí.

Při jakémkoliv nálezu nebo pochybnostech je nutné vyhledat lékaře. Na druhé straně není nutné podléhat panice při každé bulce, nemusí se hned jednat o zhoubný nádor. V prsech se mohou objevovat cysty, hormonální zduření nebo nezhoubné nádory. Navíc prsy se mohou v důsledku působení hormonů měnit v čase. V každém případě je nutné hmatný nález dovyšetřit ( ultrazvukem, mammografem atd.).

Postup při samovyšetřování:

1. krok: Začíná se pozorováním.

Nejprve se postavíme před zrcadlo s volně spuštěnými pažemi. Pozorujeme velmi pečlivě tvar, symetrii a změny na prsou. Pak pomalu zvedáme paže nad hlavu a prohlížíme oba prsy ze všech stran. Některé změny mohou být velmi nápadné (krvácení z bradavky nebo zarudnutí kůže), jiné je nutné aktivně odhalovat pohyby paží. Totéž provedeme s rukama v bok, kdy svěsíme ramena a lokty vysuneme mírně dopředu. Sledujeme opět symetrii a tvar obou prsů. Velmi varovným znamením může být dolíčkování na kůži nebo vtažení kůže. Cokoliv, co se objeví pouze na jednom prsu, může být podezřelé. Nemizící začervenání, rozšíření žil, vklesnutí, pupínky nebo oděrky vyžadují vždy konzultaci lékaře.

2. krok: Prozkoumání prsu až do podkoží.

Zvedneme levou paži a bříšky prstů pravé ruky velmi pečlivě a opatrně prohmatáme levý prs. Postupujeme pomalými krouživými pohyby od dolního zevního okraje prsu směrem k vnitřním partiím. Pohybujeme prsty kolem bradavky a následně okolo celého prsu. Totéž opakujeme na pravém prsu. K odhalení jemných změn je možné vyšetřit oba prsy naráz. Krouživými pohyby zkoumáme v jednu chvíli stejná místa obou prsů. Speciální pozornost je nutné věnovat oblasti mezi prsem a podpažím až do podpažní jamky. Zde se nachází velké množství mízních uzlin, které jsou za normálních okolností nehmatné. Pokud se objeví bulka nebo nepravidelnost v podkoží, je na místě vyhledat lékaře.

3. krok: Vyšetření bradavek.

Jemně uchopíme bradavku mezi dva prsty a sledujeme jakékoliv nepravidelnosti. Totéž provedeme na druhé straně. Všímáme si výtoku z bradavky.

4. krok: Na zádech.

Položíme se na záda na rovnou podložku. Pravou paži založíme za hlavu a rameno si podložíme například polštářem. V této poloze dojde ke zploštění prsu a jeho rozprostření. Tím se také zjednoduší jeho prohmatání. K vyšetření použijeme stejné krouživé pohyby v týchž místech jako v poloze vestoje. Totéž opakujeme na straně levé.